กล่องเก็บเครื่องสำอางมีขายที่ไหนบ้าง

แต่อย่างไรก็ดี ผมอยากจะน่าเสนอสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึง เกี่ยวถ้บด้นทุนด้านต่างๆ ที่ผมได้พบเห็นเป็น ประจำเพื่อเป็นกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ nars ทางล้ดให้ผู้อ่าน ได้ทราบถึงเรื่องที่อาจจะเจ็บด้วได้จากการทำธุรกิจหรือลงทุน ด้งต่อไปนื้

ต้นทุนทางการเงิน หมายถึง ด้นทุนของเงินที่ลงไปจากเงินที่เรากู้มา หรือดอกเบี้ยเงินฝากที่เราควร ได้รับถ้าเราไม่ทำธุรกิจ บางคนเชื่อว,าม้นเป็นการเริ่มด้น จึงไม่ได้ฟ้ามาคิดคำนวณ แต่เชื่อไม้ว่าด้นทุน ทางการเงิน เช่น ขาย กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ เราทำธุรกิจ ต้องไปกู้วงเงิน OD ปีละ 8% คิด

 

เป็นเดือนละ 0.7% ถ้าเราวางบิลลูกค้า เครดิตเทอม 30 รัน เราก็จะโดนด้นทุนทางการเงินไปแล้ว อาจจะสูงถึง 1.4% บางคนอาจจะงงว่า เครดิตเทอมแค่ 30 รัน ทำไมถึงเป็น 1.4% นั้นก็เพราะว่าระยะเวลาที่เงินเราออกไปจนได้รับเงินจาก ลูกค้า อาจจะสูงถึง 60 รัน เพราะเราทำงานให้เด้าแล้ว เราต้องไปวางบิลลูกค้าปลายเดือน เด้าถึงได้บอก ว่าธุรกิจรับเงินสดดีที่สุด ไม่ต้องตามทวง ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกโมเดีร์นเทรด ที่เอาสินค้ามาขายก่อน แล้วรับสดมาก่อน เอาเงินไปฝากแบงก์กลายเป็นว่านอกจากกระเป๋าเครื่องสําอางค์ ไม่เสียดอกเบี้ยแล้ว ย์งได้ดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย (สังเกตบริษัทโมเดีร์นเทรดพวกนื้จะมีเจ้าหนี้การค้าค่อนช้างมาก

 

แต่เจ้าหนี้เงินกูไนส่วนที่เอามาซื้อสินค้าหรือหมุนเวียนกิจการจะไม่ค่อยมี จะมีกิแต่เงินกู้ที่เอามาลงทุน ขยายสาขา)ต้นทุนแรงงานของเราเอง หมายถึง ในกรณีที่เป็นกิจการที่เราต้องลงมือลงแรง เราอาจจะไปทำธุรกิจที่ ไต้เงินน้อยกว่าเงินเดือนประจำ (ที่เราลาออกมาทำธุรกิจ) บางคนั้งไม่ไต้น้าตรงนี้มาคิดคำนวณ บางคน อาจจะรู้สึกวารายไต้ที่ลดลงเหมือนเป็นการซื้ออิสรภาพก่เป็น’ใต้ ต้นทุนแฝง หมายถึง ต้นทุนที่เราอาจไม่ไต้คำนึงถึงเลยตํ่งแต่แรกเริ่ม เช่น คำใช้จ่ายเกี่ยวค้บการ ดำเนินงานบริษัทให้ถูกต้องตาม

 

กฏหมาย (กิจการขนาดใหญ่ อาจจะมีคำใช้จ่ายในการส่ารองผลประโยชน์ ให้พนักงาน ถ้าหากพนักงานมีจำนวนกิงที่กำหนดกระเป๋าเครื่องสำอางค์ พกพา จะต้องมีการรับคนพิการเช้ามาทำงานในค้ตราส่วน เท่านั้นเท่านี้) คำรถส่งของ คำโอทีพนักงาน คำทำษัญชี การสูญหายหรือเสียหายของสินค้า (ค้นนี้ส์าค้ญ) หรือแม้แต่คำเสื่อมราคาสินค้าทุน ทํ่งหมดนี้ คือ คำใช้จ่ายแฝง เป็นต้วที่ค้นตรายที่สุดที่จะทำให้เราเจ๊ง

 

เนื่องจากเราไม่ไต้คาดคิดว่าจะมีนั้งแต่แรก และโดยมากคนที่เช้าใจกี่ถ้วนเกี่ยวถ้บคำใช้จ่ายกิม้กจะต้อง เป็นคนที่เคยทำธุรกิจมาก่อน และนี้กิงเป็นสาเหตุว่าคนทำธุรกิจ ยิ่งทำยิ่งเก่ง และหลายๆคนก่ทำงาน เป็นลูกจ้าง กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ muji เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจนั้นเอง (รู้อย่างนี้แล้ว ถึงเป็นลูกจ้าง เราก่ควรนั้งใจเรียนรู้กระบวนการ ทำงาน เพื่อษัฒนาความรู้ของต้วเราด้วย)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s