อยากได้กล่องเครื่องสำอางถูกๆ

ของเขาอีกด้วย เราจะมาดูวิธีการพูดและการใช้ภาษากาย ของเขาในช่วงต่อไป กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ muji แต่เพอให้คุณเข้าใจความสำคัญของทักษะที่เขามืใน เรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้น เราจะขอเชิญวิทยากรอีกท่านหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นการ เปรยบเทยบ

“ใค5 ดือlภยอ่านโน้ต?”

 

ในการเปิดตัวไอโฟนที่งานแมคเวิลด์ 2008 จ๊อบสํใด้เชิญสแตน ชิกนมน (Stan Sigman) ซอโอฃองฺชิงกุลารั/เอทีแอนด์ที (Cingular/AT&T) ขึ้นมาบน เวทีเพื่อกล่าวคำปราศรัยลันๆ ในเรื่องลัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน ซิกแมนขึ้น มาบนเวที

และได้ลลายพลังที่มีอยู่มากมายในห้องนั้นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการล้วงมือทั้งสองข้างชุกไวิในกระเป๋ากางเกงแล้วเรื่มตุนพูดเนิบๆ ในโทน เสืยงตา’ๆ ที่แย่กว่านั้นคํอ เขาดึงโน้ตออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอกแล้วก้มหน้า ก้มตาอ่านทีละคำ ตะกุกตะกัก ไม่มืการสบตากับผู้ฟังใดๆ ทั้งลิ้นนานถึงหก นาทีเต็ม สำหรับผู้ฟังแล้วมันราวกับสามสิบกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ nars นาที ทุกคนอดอัด และรอคอย การกลับมาของจ๊อบลั

 

หลังจากงานในวันนั้นมีผู้เขยนลงในบล็อกของซีเอ็นเอ็น (CNN) ว่า : “ซกแมน…อ่านทื่อๆ จากสคริปต์หยุดเป็นช่วงๆ อย่างเคอะเขินเพื่อดูโน้ตทื่ จดไว้ให้แน่ใจ ต่างจากสาริกาลิ้นทองคือบล้ที่อยู่ในขุดเพื่อแขนยาวคอเต่าสีดำ กางเกงบดูยินล้ซีดๆ ขุดเก่งทื่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าประจำตัวเขาไป แล้ว…คือบลัเป็นโชว์แมนที่ดีที่สุดในวงการขุรกจอเมริกัน เขาแทบไม่ค้องห้น ไปมองสคริปต์เลย และกังหัวไวในการยิงมุกตลกใส่ผู้ฟังอีกด้วย” บล็อกเกอร์ ทั้งหลายไม่ยอมปล่อยซิกแมนให้หลุดรอดไปได้ง่ายๆ ข้อความที่เขียนเข้ามา ประณามนั้นมีมากมายทั้ง “ใครคือนายอ่านโน้ต?’’ “เอ่อ เอ่อ เอ่อ เอ่อ และเอ่อ” “ห้วยแตก” และ “ยานอนหลับ”

ซิกแมนจากเอทีแอนด์ทีไปในปีเดียวกันนั้น แมคเวิลด์คอทคอม กระเป๋าเครื่องสําอางค์ (Mac world.com) ได้เขียนไว้ว่า : “ขิกแมนQกแฟนๆ ของแอปเปิลจำ

 

ได้แม่นใน ฐานะที่เป็นตัวการทำลายสนามบดเบือนความเป็นจริงของคือบลัจากการทำ ให้ผู้ฟังกว่าครื่งห้องหลับ เขาถูกพิพากษาให้ตกนรกด้วยการกกสก็อตต์ บอร์น (Scott Bourne) น่าไปล้อเลียนในมุกตลกของเขาขาย กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์  (บอร์นเป็นผู้เชี่ยวชาญใน เริองแมค และเป็นผู้สร้างทอดคาสต์) …อย่างนี้แล้วสแตนจะไปทำอะไรหลัง เกษียณไค้? มีข่าวออกมาว่าเขาคิดจะไปสอนวิธีพูดท่ามกลางสารารณชนให้ กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทั้งหลาย”

 

กระเป๋าเครื่องสำอางค์ พกพา ซิกแมนอยู่ทีเอทีแอนด์ทีมานานลี่สิบสองปี ไต่เต้าขึ้นมาจากตำแหน่ง ตาสุด ได้เลื่อนขึ้นไปคุมแผนกวิทยุลื่อสาร แต่สำหรับผู้ที่1ไม่เคยสัมผัสกับ ความโดดเด่นในฐานะผู้นำของเขาในด้านอื่นแล้ว ภาพของเขาในงานแมค เวิลด์จะติดอยู่ในใจ

Advertisements

กล่องเก็บเครื่องสำอางมีขายที่ไหนบ้าง

แต่อย่างไรก็ดี ผมอยากจะน่าเสนอสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึง เกี่ยวถ้บด้นทุนด้านต่างๆ ที่ผมได้พบเห็นเป็น ประจำเพื่อเป็นกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ nars ทางล้ดให้ผู้อ่าน ได้ทราบถึงเรื่องที่อาจจะเจ็บด้วได้จากการทำธุรกิจหรือลงทุน ด้งต่อไปนื้

ต้นทุนทางการเงิน หมายถึง ด้นทุนของเงินที่ลงไปจากเงินที่เรากู้มา หรือดอกเบี้ยเงินฝากที่เราควร ได้รับถ้าเราไม่ทำธุรกิจ บางคนเชื่อว,าม้นเป็นการเริ่มด้น จึงไม่ได้ฟ้ามาคิดคำนวณ แต่เชื่อไม้ว่าด้นทุน ทางการเงิน เช่น ขาย กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ เราทำธุรกิจ ต้องไปกู้วงเงิน OD ปีละ 8% คิด

 

เป็นเดือนละ 0.7% ถ้าเราวางบิลลูกค้า เครดิตเทอม 30 รัน เราก็จะโดนด้นทุนทางการเงินไปแล้ว อาจจะสูงถึง 1.4% บางคนอาจจะงงว่า เครดิตเทอมแค่ 30 รัน ทำไมถึงเป็น 1.4% นั้นก็เพราะว่าระยะเวลาที่เงินเราออกไปจนได้รับเงินจาก ลูกค้า อาจจะสูงถึง 60 รัน เพราะเราทำงานให้เด้าแล้ว เราต้องไปวางบิลลูกค้าปลายเดือน เด้าถึงได้บอก ว่าธุรกิจรับเงินสดดีที่สุด ไม่ต้องตามทวง ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกโมเดีร์นเทรด ที่เอาสินค้ามาขายก่อน แล้วรับสดมาก่อน เอาเงินไปฝากแบงก์กลายเป็นว่านอกจากกระเป๋าเครื่องสําอางค์ ไม่เสียดอกเบี้ยแล้ว ย์งได้ดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย (สังเกตบริษัทโมเดีร์นเทรดพวกนื้จะมีเจ้าหนี้การค้าค่อนช้างมาก

 

แต่เจ้าหนี้เงินกูไนส่วนที่เอามาซื้อสินค้าหรือหมุนเวียนกิจการจะไม่ค่อยมี จะมีกิแต่เงินกู้ที่เอามาลงทุน ขยายสาขา)ต้นทุนแรงงานของเราเอง หมายถึง ในกรณีที่เป็นกิจการที่เราต้องลงมือลงแรง เราอาจจะไปทำธุรกิจที่ ไต้เงินน้อยกว่าเงินเดือนประจำ (ที่เราลาออกมาทำธุรกิจ) บางคนั้งไม่ไต้น้าตรงนี้มาคิดคำนวณ บางคน อาจจะรู้สึกวารายไต้ที่ลดลงเหมือนเป็นการซื้ออิสรภาพก่เป็น’ใต้ ต้นทุนแฝง หมายถึง ต้นทุนที่เราอาจไม่ไต้คำนึงถึงเลยตํ่งแต่แรกเริ่ม เช่น คำใช้จ่ายเกี่ยวค้บการ ดำเนินงานบริษัทให้ถูกต้องตาม

 

กฏหมาย (กิจการขนาดใหญ่ อาจจะมีคำใช้จ่ายในการส่ารองผลประโยชน์ ให้พนักงาน ถ้าหากพนักงานมีจำนวนกิงที่กำหนดกระเป๋าเครื่องสำอางค์ พกพา จะต้องมีการรับคนพิการเช้ามาทำงานในค้ตราส่วน เท่านั้นเท่านี้) คำรถส่งของ คำโอทีพนักงาน คำทำษัญชี การสูญหายหรือเสียหายของสินค้า (ค้นนี้ส์าค้ญ) หรือแม้แต่คำเสื่อมราคาสินค้าทุน ทํ่งหมดนี้ คือ คำใช้จ่ายแฝง เป็นต้วที่ค้นตรายที่สุดที่จะทำให้เราเจ๊ง

 

เนื่องจากเราไม่ไต้คาดคิดว่าจะมีนั้งแต่แรก และโดยมากคนที่เช้าใจกี่ถ้วนเกี่ยวถ้บคำใช้จ่ายกิม้กจะต้อง เป็นคนที่เคยทำธุรกิจมาก่อน และนี้กิงเป็นสาเหตุว่าคนทำธุรกิจ ยิ่งทำยิ่งเก่ง และหลายๆคนก่ทำงาน เป็นลูกจ้าง กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ muji เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจนั้นเอง (รู้อย่างนี้แล้ว ถึงเป็นลูกจ้าง เราก่ควรนั้งใจเรียนรู้กระบวนการ ทำงาน เพื่อษัฒนาความรู้ของต้วเราด้วย)